U palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u ponedjeljak 13. prosinca održana je svečana dodjela Književne nagrade Stipana Bilića Prcića koju dodjeljuje Zaklada HAZU iz fonda koji joj je ostavio taj hrvatski iseljenik. Ovogodišnja dobitnica je teatrologinja Lucija Ljubić za knjigu Od prijestupnice do umjetnice u kojoj je sustavno opisan i protumačen fenomen ženskog izvođačkog iskustva u hrvatskom glumištu i u njegovu užem kulturnom, društvenom, političkom i uopće javnom okruženju. Nagradu su uručili predsjednik Upravnog odbora Zaklade HAZU akademik Zvonko Kusić i ravnateljica Zaklade Sara-Sanela Butorac.

Akademik Zvonko Kusić podsjetio je da je Zaklada HAZU osnovana 1993., a da je i Hrvatska akademija osnovana po principu zaklade zahvaljujući donaciji biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Podsjetio je da je iseljenik Stipan Bilić-Prcić, koji je bio trgovac i pučki pjesnik, nakon smrti 2012. oporučno Zakladi HAZU ostavio velik novčani iznos i nekretninu u Zagrebu te je Zakladin najveći pojedinačni donator. Njegova je želja bila da se sredstva doniraju za književne nagrade elitnim piscima na hrvatskom jeziku i potporu učenicima imotske Gimnazije dr. Mate Ujevića.

Lucija Ljubić šesta je dosadašnja dobitnica ova nagrade, istaknuo je Kusić, a raniji su bili Milko Valent, Anka Žagar, Helena Sablić Tomić, Julijana Adamović i Borben Vladović.

Knjigu Lucije Ljubić Od prijestupnice do umjetnice akademik Kusić je ocijenio djelom koje je nedostajalo jer ono prati dosad neistraženu temu prisustva žena na hrvatskim pozornicama tijekom više od 150 godina i u vrijeme kada to politički, društveno i kulturološki nije bilo dobro prihvaćeno. „Ova knjiga može zaista poslužiti svima, jer ona se ne bavi samo ženama, već se kroz nju zrcali povijesni razvoj hrvatskog kulturnog identiteta, te političke, društvene i druge promjene koje se na neki način reflektiraju u odnosu na žene”, kazao je Kusić.

Odluku o dodjeli nagrade Luciji Ljubić donio je Razred za književnost HAZU čiji je tajnik akademik Pavao Pavličić napomenuo da ova nagrada postoji tek kratko vrijeme, ali se već ocrtava njezin profil kao nagrade kojom se želi obuhvatiti različite književne discipline, od proze, poezije, esejistike do filologije i dalje, pri čemu se uvijek u obzir uzima i nekoliko prethodnih godina.

Knjiga Od prijestupnice do umjetnice objavljena je 2019. u zajedničkoj nakladi osječke Akademije za umjetnost i kulturu te zagrebačkog nakladnika MeandarMedije.

Akademik Pavličić je naglasio da je Razred za književnost ponosan što je ove godine nagradom ovjenčao upravo tu knjigu, koja je s jedne strane pisana s punom znanstvenom ambicijom, s mnogo podataka, s izvorima, potkrepljena je citatima, a ima i vrlinu da se čita sa zanimanjem, jednostavno i lako, te je može čitati svatko tko ima interes za tu temu.

Lucija Ljubić je zahvalila Zakladi HAZU na nagradi, svojem uredniku Branku Čegecu na povjerenju, te svima koji su joj na njezinu putu i u radu na ovoj knjizi pomogli svojim uvidima i nesebičnom kolegijalnom, prijateljskom i mentorskom pomoću.

„Ova je knjiga nešto što mi se čini da je i trebalo napraviti nakon svih onih ljudi s kojima sam zahvaljujući radu u Odsjeku za povijest hrvatskoga kazališta došla u dodir i doticaj”, rekla je Lucija Ljubić, inače djelatnica Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU. U suautorstvu s Martinom Petranović objavila je knjigu Repertoar hrvatskih kazališta. Deskriptivna obrada važnijih predstava na hrvatskom jeziku i izvedbi na stranim jezicima hrvatskih izvođača do 1840. godine, a samostalno knjigu Desetica. Rasprave o povijesti hrvatskog kazališta. Redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima i suradnica je u izdanjima Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Kao vanjska suradnica od 2016. predaje na preddiplomskom Studiju menadžmenta i produkcije u kulturi na Poslovnom veleučilištu Zagreb.