UPRAVNI ODBOR

ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

čiji su utemeljitelji:

Hrvatski sabor Privredna banka d.d.
Grad Rab obitelj Torbar
Zagrebački velesajam obitelj dr. G. i F. Verbič
Školska knjiga d.d.
INA industrija nafte
Pliva d.d.
Grad Zagreb
Hrvatska gospodarska komora Dragitin Tadijanović
Zagrebačka banka d.d.
Stipan Bilić-Prcić

a kojoj je cilj unapređivanje kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka Republike Hrvatske

o b j a v l j u j e

J A V N I   N A T J E Č A J (link pdf)

I.

Za potpomaganje sljedećih aktivnosti:

  • izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,
  • organiziranje znanstvenih skupova,
  • razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,
  • otkup umjetnina.

 

Ukupna svota predviđena devetnaestim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2017. godini iznosi 1.500.000,00 kuna.

Pravo predlaganja projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti imaju samo registrirane nakladničke organizacije uz navođenje ukupnih troškova projekta. Uz prijedlog je potrebno priložiti najmanje jednu recenziju.

Nepotpuno obrazloženi i nepravovremeno podneseni prijedlozi neće se razmatrati.

Odluku o dobitnicima donijet će Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Svi dobitnici sredstava dužni su, u roku od godine dana od zaključivanja ugovora, opravdati utrošak odobrenih sredstava ili sredstva vratiti Zakladi.

Obrazac prijavnice za natječaj i detaljne informacije o natječaju dostupne su na mrežnim stranicama Hrvatske akademije www.hazu.hr

Prijava na natječaj

 

II

Iz posebnog fonda Nagrada Dragutina Tadijanovića dodijelit će se:

  • pjesnička nagrada u iznosu od 20.000,00 kuna,
  • jedna studentska stipendija u iznosu od 5.000,00 kuna ponajboljem studentu književnosti iz Brodsko-posavske županije,
  • jedna studentska stipendija u iznosu od 5.000,00 kuna ponajboljem studentu književnosti iz Ličko-senjske županije.

 

III.

Iz sredstva darovatelja Stipana Bilića-Prcića dodijelit će se:

  • Književna nagrada Stipana Bilića-Prcića u iznosu od 50.000,00 kuna,
  • dvije potpore, svaka u iznosu od po 20.000,00 kuna, ponajboljim učenicima gimnazije u Imotskom;

Pravo predlaganja za točke pod I., II. i III. imaju pojedinci, skupine, udruge te znanstvene i umjetničke ustanove. Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 15. veljače 2017. na adresu:

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,

Trg N. Š. Zrinskog 11, Zagreb

 

 

RAVNATELJICA ZAKLADE PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA ZAKLADE
Marina Štancl, dipl. iur., v. r. akademik Velimir Neidhardt, v.r.

 

Originalni dokument pogledajte na linku: JAVNI NATJEČAJ 2017.