Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti s ciljem unapređivanja kulture, umjetnosti, znanosti  i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka Republike Hrvatske objavljuje JAVNI NATJEČAJ

I.

Za potpomaganje sljedećih aktivnosti:

  • izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti
  • organiziranje znanstvenih skupova
  • razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada
  • otkup umjetnina

Ukupna svota predviđena osamnaestim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2016. godini iznosi 1.700.000,00 kuna.
Pravo predlaganja projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti imaju samo registrirane nakladničke organizacije uz navođenje ukupnih troškova projekta. Uz prijedlog je potrebno priložiti najmanje jednu recenziju.

Nepotpuno obrazloženi i nepravovremeno podneseni prijedlozi neće se razmatrati.
Odluku o dobitnicima donijet će Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Svi dobitnici sredstava dužni su, u roku od godine dana od zaključivanja ugovora, opravdati utrošak odobrenih sredstava ili sredstva vratiti Zakladi.
Obrazac prijavnice za natječaj i detaljne informacije o natječaju dostupne su na mrežnim stranicama Hrvatske akademije www.hazu.hr

II.
Iz posebnog fonda Nagrada Dragutina Tadijanovića dodijelit će se:

  • pjesnička nagrada u iznosu od 20.000,00 kuna
  • jedna studentska stipendija u iznosu od 5.000,00 kuna ponajboljem studentu književnosti iz Brodsko-posavske županije
  • jedna studentska stipendija u iznosu od 5.000,00 kuna ponajboljem studentu književnosti iz Ličko-senjske županije

III.

Iz sredstva darovatelja Štipana Bilića-Prcića dodijelit će se:

  • Književna nagrada Štipana Bilića-Prcića u iznosu od 50.000,00 kuna,
  • dvije potpore, svaka u iznosu od po 20.000,00 kuna, ponajboljim učenicima gimnazije u Imotskom

Pravo predlaganja za točke pod I., II. i III. imaju pojedinci (osim projekata izdavačke djelatnosti), skupine, udruge te znanstvene i umjetničke ustanove.
Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 15. veljače 2016. na adresu:
Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
Trg N. Š. Zrinskog 11, Zagreb

Originalni dokument pogledajte na linku: JAVNI NATJEČAJ 2016.