UPRAVNI ODBOR

ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

čiji su utemeljitelji:  Hrvatski sabor, Privredna banka d.d., Grad Rab, obitelj Torbar, Zagrebački velesajam, obitelj dr. M. i F. Verbič, Školska knjiga d.d., INA industrija nafte, Pliva d.d., Grad Zagreb, Hrvatska gospodarska komora,                 Dragutin Tadijanović, Zagrebačka banka d.d., Stipan Bilić-Prcić

a kojoj je cilj unapređivanje kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka Republike Hrvatske 

o b j a v l j u j e

J A V N I   N A T J E Č A J

 

I.

Za potpomaganje sljedećih aktivnosti:

– izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,

– organiziranje znanstvenih skupova,

– razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,

– otkup umjetnina.

Ukupna svota predviđena dvadeset četvrtim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2022. godini iznosi 1.000.000,00 kuna. 

Pravo predlaganja projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti imaju samoregistrirane nakladničke organizacije i ustanove koje imaju registriranu nakladničku djelatnost, uz navođenje ukupnih troškova projekta. Uz prijedlog je potrebno priložiti najmanje jednu recenziju.

Nepotpuno obrazloženi i nepravovremeno podneseni prijedlozi neće se razmatrati, kao ni prijave predlagatelja (dobitnika do godine 2020.) koji do dana objave ovog Natječaja nisu ispunili obvezu dostave izvješća prema sklopljenom Ugovoru o dodjeli pomoći Zaklade Akademije.

Odluku o dobitnicima donijet će Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Svi dobitnici sredstava dužni su, u roku od godine dana od zaključivanja ugovora, opravdati utrošak odobrenih sredstava ili sredstva vratiti Zakladi.

Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 2. ožujka 2022.

 

II.

Iz posebnog fonda Nagrada Dragutina Tadijanovića dodijelit će se:

  • pjesnička nagrada u iznosu od 20.000,00 kuna,
  • jedna studentska stipendija u iznosu od 5.000,00 kuna ponajboljem studentu književnosti iz Brodsko-posavske županije,
  • jedna studentska stipendija u iznosu od 5.000,00 kuna ponajboljem studentu književnosti iz Ličko-senjske županije.

Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 2. ožujka 2022.

 

III.

Iz sredstava darovatelja Stipana Bilića-Prcića dodijelit će se:

  • književna nagrada Stipana Bilića-Prcića u iznosu od 50.000,00 kuna,
  • dvije potpore, svaka u iznosu od po 20.000,00 kuna, ponajboljim učenicima gimnazije u Imotskom.

Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 16. svibnja 2022.

Obrasce prijavnica na natječaj i detaljne informacije o natječaju dostupne su na mrežnim stranicama Zaklade Hrvatske akademije https://zaklada-hazu.hr/ .

Pravo predlaganja za točke pod I., II., i III. imaju pojedinci (osim predlaganja projekata izdavačke djelatnosti!), skupine, udruge, znanstvene i umjetničke ustanove, škole i HAZU jedinice.

Obrazložene prijedloge treba dostaviti na adresu:

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,

Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb